Den knírače 2003

V OSTRAVĚ KNÍRAČI CVIČÍ

pohled z dálky poslušnost Frank Bitt Box Farro Bitt Box Dante Dante, Cansas

Začátkem února proběhlo v Ostravě na Mariánskohorském cvičišti pod záštitou chov. stanice velkých kníračů „Stanios“ docela malé, avšak nikoli bezvýznamné setkání příznivců a majitelů plemene Velký knírač.. Celé setkání bylo zaměřeno zejména na rozvíjení pracovních vloh našich fousatých přátel, jelikož u tohoto plemene by se majitel skutečně ochudil o mnohé zážitky. Nikdy by nepoznal, co v jeho psíkovi vlastně vězí, nepokusil-li by se alespoň nahlédnout do problematiky kynologického sportu. No, a jelikož majiteli „kňourů“ se nestávají vždy erudování kynologové, v mnohých případech jde i o to, nejprve „našeho člověka“ pomaloučku polehoučku přetavit z obyčejného smrtelníka na nadšence, který nebude váhat obětovat pohodlí a mnohdy i nemalé finance proto, aby mohl trávit tichá nedělní rána na stopách a romantické letní večery v potu tváře na cvičištích při obranách, a to všechno ve jménu toho, co nás spojuje – knírač.

Přesto, že v den „D“ se rtuť teploměru škodolibě zubila z míst beznaděje pod nulou, 12 majitelů, mnohdy i v doprovodu rodiny a přátel, se se svými knírači projevilo první známku „propadnutí“ pejskařině a houfně se sešlo v místě konání. Při prezentaci se ukázalo, že nejvíce pracovních úspěchů dosáhli zúčastnění jedinci z odchovu CHS Stanios (40 vykonaných zkoušek z výkonu, nemluvě o zadaných výstavních ocenění ČKS).

Mimo ně se předvedli také krasavci z CHS Bitt box a Ostrý lagar.

Jak se kdo se svým „partnerem“ sžil v uplynulém období a kam až se kdo dostal, se projevilo hned v úvodní části setkání při cvicích poslušnosti. Ti, kdo jsou již dále, předvedli práci kníračů podle IPO3 a vzápětí po rozdělení do družstev podle výkonnosti i ostatní, motivováni tím co viděli, začali pod vedením instruktorek Katky Lokajové a Veronika Červenkové (Staniové) hledat cestu „jak na to“.

Po poslušnosti následovala malá přednáška zkušeného figuranta Ládi Glogara, který u horkého čaje osvětlil nejen těm začínajícím zákonitosti nácviku obranných prací od etologických a psychologických aspektů až po požadavky jednotlivých zkušebních řádů. No a poté, co všichni náležitě rozmrzli, proběhl vzorový výcvik obrany – štěňata v kruhu, odrostlejší a dospělí psi podle svých potřeb. Projevily se dlouhodobé a bohaté zkušenosti figuranta z práce s naším plemenem, s nímž to není vždy tak úplně jednoduché. Snad tato lekce byla pro všechny zúčastněné přínosem.

Vzhledem k tomu, že se akce dle všeobecného mínění vydařila a nálada byla navzdory mrazu vřelá, rozhodně nebyla posledním počinem CHS Stanios na tomto poli a již nyní plánujeme další setkání na letní období, kdy bude možno utkat se i s problematikou královské disciplíny – stopami.

Budete-li mít zájem se s námi setkat a obohatit své zkušenosti s velkými knírači, či snad nějaké předat dále, kontaktujte nás na adrese: verka.cerv@seznam.cz nebo na tel č. 737461128.

Všem kníračkářům přejeme mnoho úspěchů v nadcházející sezóně….

Veronika Staniová


ZPĚT